CreditScore palvelun ehdot ja säännöt
Tämä dokumentti sisältää CreditScore.fi (myöhemmin Palvelu) ehdot ja säännöt. Palvelun tarkoitus on auttaa käyttäjää tarkastamaan oma henkilökohtainen luottoluokitus sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron avulla. Arvioon tarvitaan käyttäjältä tietoja, jotka pyydetään erillisellä lomakkeella.

Palvelun omistaa Sourrc LTD, joka on rekisteröity Maltalle. Kaikki yhteydenotot koskien CreditScore.fi sivuston toimintaa tulee ohjata Sourrc LTD:n käsiteltäväksi.

Palvelun tarkoitus

Palvelu on perustettu tarjoamaan käyttäjille mahdollisuuden tehdä itselleen luottoarvio omatoimisesti sivuston avustamana. Palvelu tekee luottoarvion asiakkaan antamien tietojen perusteella, sekä yhteistyökumppaneiden tietojen pohjalta.

Luottoarvion on tarkoitus hahmottaa hakijan mahdollista lainan tai luoton saamisen mahdollisuutta, taloudellista tilannetta, mahdollisia velkoja ja tuloja yhdessä arvioiden muiden tietojen kanssa. Pisteytys antaa yleisen kuvan oman talouden tilanteessa suhteessa muihin testin tehneisiin.

Annettu luottoarvio ei ole lainapäätös, tai muuten lupaus myönnettävästä luotosta, vaan ainoastaan suuntaa antava arvio, joka on toteutettu samoja menetelmiä hyödyntäen, kuin lainalaitosten tekemät luottoarviot.

Kerättävät tiedot

Palvelu kerää käyttäjiltä tietoja suoraan lomakkeella. Tietojen kerääminen on pakollista tuloksien saamiseksi, koska palvelu ei pysty tekemään tarkistuksia ilman henkilöä tunnistavia tietoja.

Palvelu tiedustelee arvion tekemiseen seuraavia tietoja:

Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Tietoa mahdollisesta asuntolainasta
Kuukausittaiset bruttotulot
Lasten lukumäärä
Luottokorttien määrä
Siviilisääty

Kysytyt tiedot tallennetaan Sourrce LTD:n toimesta, ja tietojen käyttämiseen tallentamisen jälkeen varataan täysi oikeus. Tarkemmat tiedot koskien tietojen tallettamista, käyttämistä, hallintaa ja siirtämistä tai poistamista löydät tietosuojakäytännöstä.

Palvelu varaa kaikki oikeudet tiedon tallentamiseen, käyttämiseen, siirtämiseen ja muuhun käyttöön. Palvelulla on täysi oikeus tehdä kerättyjen tietojen pohjalta suoraa ja epäsuoraa mainontaa, ellei kerättyjä tietoja vaadita erityisesti poistamaankirjallisella pyynnöllä.

Tarkistuksen kattavuus

Tarkistus tehdään yhdistelmällä käyttäjältä saatuja tietoja, sekä yhteistyökumppaneiden kautta saatuja mahdollisia tietoja. Arvioinnin tarkkuus voi vaihdella sen mukaan, miten paljon tietoja yhteistyökumppaneilla hakijasta on esittää. On mahdollista että tietoja ei ole tarpeeksi, jolloin arvio perustuu kokonaan asiakkaan lomakkeella toimittamiin tietoihin.

Tarkistuksen on tarkoitus toimia työkaluna oman talouden hallinnassa, mutta sitä ei ole voi pitää taloudellisina neuvoina. Kyseessä on arvio, eikä mitenkään virallisesti tunnustettavissa oleva luottoluokitusjärjestelmä. Luokitusta ei voida suoraan pitää edellytyksenä saada positiivinen päätös luottopalvelusta.

Vastuuvapautuslauseke

Hakijalle tehtävä henkilökohtainen luottoluokitus ei ole lainapäätös tai lupaus myönnettävästä lainasta.

Palvelua ei voida pitää vastuussa sivustolle lähetetyistä tiedoista. Tietojen oikeellisuuden varmistaminen on aina sivuston käyttäjän vastuulla, eikä Palvelua voida pitää vastuullisena mahdollisten väärien tietojen perusteella tehdystä arvioista.

Vastuullisena ei voida myöskään pitää tilanteessa, missä luottoluokitus on pyydetty toisen henkilön nimissä. Toisena henkilönä esiintyminen on yksiselitteisesti kiellettyä palvelun ehdoissa ja voi johtaa IP osoitteen estämiseen.

Palvelua ei voida pitää vastuussa mahdollisista hylätyistä lainahakemuksista, tiukemmista ehdoista lainan myöntämisen suhteen tai mistään muusta vastaavasta tilanteesta joka liittyy lainan hakemiseen, nostamiseen, sopimussuhteisiin tai muihin vastaaviin tilanteisiin jotka ei liity henkilökohtaisen luottoluokituksen antamiseen.

Palvelun ylläpitäjä tarjoaa palveluaan ilman korvausta käyttäjälle, eikä sivuston kautta luottoarvion pyytäminen sido luoton ottamiseen missään tilanteissa. Mitään kuluja, sopimuksia tai muita sitoumuksia lainapalveluita kohtaan ei synny Palvelun käyttämisestä.

Palvelun oikeudet

Palvelu pidättää kaikki oikeudet käyttää keräämiään tietoja mainonnan, markkinoinnin ( suoran sekä epäsuoran) tekemiseen, jotka on saatu haltuun kävijän itse toimittamana sivuston lomakkeen kautta.

Palvelu voi käyttää keräämiään tietojaan parhaaksi katsomillaan tavoilla asetettujenlakien tuomien oikeuksien turvin.

Yhteydenotot

Kaikki yhteydenotot koskien CreditScore.fi palvelua tai sen ylläpitoa, hallintaa tai muuta vastaavaa tulee osoittaa Sourrc LTD asiakaspalveluun.

Nimi: Sourrc LTD
Sähköpostiosoite: info@sourrc.com
Kotisivut: sourrc.com
Osoite: Abacus Business Centre Level 1.Dun Karm Street, BKara Bypass BKR9037 Birkirkara Malta

Kaikki oikeudet pidätetään Sourrc LTD toimesta. Erimielisyydet ratkaistaan yrityksenrekisteröintimaan markkinaoikeudessa.